350 de maşini la 1.000 de locuitori, tendinţă de creştere: „Politica de parcări“ a Primăriei Constanţa, în dezbatere publică. Noi locuri în parcare în afara carosabilului şi parcări supraterane! (galerie foto+document)

Loading...

350 de maşini la 1.000 de locuitori, tendinţă de creştere: „Politica de parcări“ a Primăriei Constanţa, în dezbatere publică. Noi locuri în parcare în afara carosabilului şi parcări supraterane! (galerie foto+document) 1Primăria municipiului Constanţa a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea „Politicii de parcări a municipiului Constanţa”. În cadrul dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile art. 7 al Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul, care poate fi consultat la adresa www.primaria-constanta.ro sau în secţiunea „Documente” a acestui articol, poate fi amendat cu propuneri ce pot fi transmise în scris până la data de 3.11.2018.
 
Acest proiect a fost elaborat şi se doreşte a fi aprobat de Consiliul Local Municipal şi apoi pus în practică în contextul proiectelor de reabilitare a clădirilor şi de revitalizare a centrului oraşului, în următorii ani. Reprezentanţii municipalităţii consideră că momentul este oportun din perspectiva trecerii
într-o nouă etapă privitoare la cerinţele de parcare şi la comportamentul de transport.
 

Obiectivele politicii de parcări elaborate de municipalitate

 
Obiectivele avute în vedere prin politica de parcări sunt: reducerea aglomerărilor şi a blocajelor în trafic, implicit scăderea cantităţilor de gaze cu efect de seră, respectiv a poluării aerului; administrarea corectă şi coerentă a locurilor amenajate pentru parcări în vederea reducerii valorilor de trafic, a utilizării autoturismelor în mod excesiv şi scăderea emisiilor de carbon; creşterea numărului de călători pe mijloacele de transport în comun; asigurarea mobilităţii în siguranţă şi confort pentru persoanele cu dizabilităţi; îmbunătăţirea accesului la mijloacele de transport în comun în vederea deplasării către polii de interes (unde sunt funcţiuni cu acces public: învăţământ, sănătate, administraţie etc.), la locul de muncă etc.; revitalizarea zonei istorice şi centrale a oraşului prin măsuri de organizare, funcţionare a parcajelor; îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice; extinderea suprafeţelor destinate pietonilor şi bicicliştilor, reducerea valorilor de trafic auto în zonele cu densitate funcţională mare, cum
sunt zona centrală şi istorică; susţinerea creşterii economice durabile; restricţionarea posibilităţilor de parcare de lungă durată şi reducerea
locurilor de parcare pe carosabil, amenajarea unor zone de stocare/ parcări diferenţiate după utilizatori: rezidenţi, navetişti, vizitatori şi turişti, va asigura
vitalitatea economică a oraşului.

Politica de administrare a parcărilor va urmări crearea unui echilibru între cererea de locuri de parcare şi ofertă. Se va urmări prevenirea unei situaţii de creştere excedentară a solicitării de locuri de parcare şi, pe de altă parte, aplicarea unor măsuri pentru a creşte numărul de utilizatori în zonele de atracţie culturală, funcţional administrativă, educaţională, socială, etc. respectiv în zona istorică. Excesul cererii pentru locuri de parcare generează o congestie a traficului
în oraş (în special la orele de vârf şi în zonele aglomerate), printr-un trafic suplimentar cauzat de căutarea unui loc de parcare.

Măsurile care vor fi puse în practică pentru buna
administrare a parcărilor sunt:
Creşterea monitorizată a numărului sau a ofertei de locuri de parcare prin acţiuni de relocare spaţială; Scăderea numărului de vehicule (autoturisme, în special) care solicită locuri de parcări în zone urbane aglomerate, zona centrală şi istorică; Soluţii de parcare de scurtă durată; Favorizarea parcării pentru rezidenţi şi vizitatori (în special turişti); Taxarea diferenţiată funcţie de zonă şi de timp.

Tendinţe care au influenţă asupra politicilor de parcări în Constanţa

 
Potrivit municipalităţii, în ultimii 20 de ani, următoarele aspecte au influenţat politicile de parcări în Constanţa: Creşterea numărului de autoturisme şi a cererii de locuri de parcare; Îmbunătăţirea situaţiei economice a făcut ca numărul de autoturisme să crească în fiecare an, tot mai multe persoane optând să se deplaseze, chiar şi pe distanţe scurte cu autoturismul personal, în defavoarea transportului în comun.
Faţă de anul 2011, când erau înmatriculate în Constanţa 94.394 de autoturisme, an de an numărul acestora a crescut, ajungând ca la sfârşitul
anului 2017 să avem înmatriculate în Constanţa 108.679 de autoturisme.
Eliminarea timbrului de mediu pentru autovehicule, prin Legea nr.1/ 6.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, a avut ca efect o creştere a numărului de autoturisme înmatriculate şi în Constanţa. Ajungând la 350 de maşini la 1.000 de
locuitori, estimăm o creştere mai lentă în anii următori, înspre media europeană de cca 500 de autoturisme la 1000 de locuitori.
Citeste si:  Actrița Felicity Huffman ar putea sta în închisoare patru luni

Până în 2018 nu există o limitare a duratei de parcare în zonele aglomerate urbane (zona centrală şi cea istorică, zonele administrative, zonele
limitrofe unităţilor de învăţământ, etc.), majoritatea locurilor de parcare sunt ocupate de angajaţii instituţiilor publice, agenţilor economici, etc. din zonele aglomerate. Această situaţie a determinat ca cei care doreau să vină în aceste zone să aibă tot mai puţine locuri de parcare aferente.
Un alt efect generat a fost numărul ridicat de parcări ilegale.

Parcarea pe trotuar, în special în zonele rezidenţiale şi în zonele aglomerate ale oraşului (centrul oraşului, zonele administrative, Staţiunea Mamaia, zonele limitrofe unităţilor de învăţământ, etc.) a afectat calitatea mediului urban, siguranţa deplasărilor cu mijloace alternative de deplasare şi eficienţa transportului public de călători.
 

Investiţii reduse în reţeaua principală de transport până în 2008


Cu excepţia centurii ocolitoare a oraşului Constanţa, ce reprezintă tronsonul de autostradă A4, asigurând continuitatea cu tronsonul final al autostrăzii A2, deschisă integral în 2013, în Constanţa nu s-au executat noi artere de transport, ci s-au executat lucrări de întreţinere curentă şi reparaţii şi
construire străzi în cadrul extinderilor din cartierele Palazu Mare, Compozitorilor, Baba Novac, Veterani.
 
Fără o şosea de centură operaţională, autoturismele
aflate în tranzit treceau prin municipiu, utilizând bd. I. C. Brătianu, bd. 1 Mai, şos. Mangaliei, bd. Alexandru Lăpuşneanu, bd. Aurel Vlaicu, bd. Ferdinand,
strada Traian şi bd. Tomis, acestea fiind străzi de categoria I-a care asigură preluarea fluxurilor majore ale oraşului şi străzi de categoria a II-a care asigură
circulaţia majoră între zonele funcţionale şi de locuit, în plus unele dintre aceste artere se află la limita cu zona centrală şi zona istorică ceea ce a condus la
supraaglomerarea acestor zone, depăşindu-se astfel valorile de trafic şi condiţiile normale de utilizare a spaţiilor urbane, la nivel pietonal (trotuare ocupate de către autoturisme).

Situaţia administrării locurilor de parcare în parcare
 
Locurile de parcare în zonele aglomerate, în zona centrală şi în zona istorică a municipiului Constanţa trebuie sa fie încadrate în următoarele categorii:
De scurtă durată – situate pe stradă sau în parcări cu număr mic de locuri în jurul instituţiilor ce oferă servicii publice sau în faţa pieţelor urbane sau
agroalimentare. Durata de parcare pe aceste locuri poate fi limitată la două ore. Pe aceste locuri se va parca exclusiv contra cost. Abonamentele generale nu sunt valabile pe aceste locuri. Ele sunt destinate în principal celor care se deplasează în zonele aglomerate, zona centrală sau zona istorică (rezidenţi din alte cartiere/ zone, vizitatori, turişti). Restricţia de parcare de două ore survine
datorită ofertei scăzute dar şi a demersului de a nu supradimensioana aceste zone la nivel carosabil (autoturisme/ vehicule). După expirarea celor două ore de staţionare, tariful aferent parcării locurilor de scurtă durată va creşte exponenţial.

De lungă durată – Situate pe străzi secundare sau la limita zonei centrale, care nu sunt în imediata vecinătate a unor zone aglomerate sau a unor parcări amenajate în afara carosabilului. Pot fi folosite contra cost sau cu abonament. Sunt destinate în principal navetiştilor şi rezidenţilor sau celor care trebuie să staţioneze o durată mai mare de timp.

Locuri de parcare publice, în afara străzii – acestea sunt locuri de parcare ce nu sunt amenajate pe un drum public, în care orice persoană îşi poate parca maşina, sub rezerva respectării regulamentelor (de exemplu, plata unei taxe sau un timp de parcare). Acest tip de parcare este deţinută de autoritatea publică/ sectorul privat.

Locuri de parcare private în afara domeniului public (străzi) – acest tip de parcare este asociat funcţiunii de locuit (în majoritatea cazurilor) sau unei anumite clădiri de birouri sau comercială (non-rezidenţială). Locurile de parcare şi stabilirea necesarului de numărului de parcaje se
stabileşte prin Hotărâre de Consiliu Local. Veniturile vor fi alocate sectorului de transport. O componentă importantă va fi amenajarea de noi locuri de parcare până în 2025. În zona rezidenţială a oraşului, cartierele de blocuri, unde în multe zone
există un deficit de locuri de parcare amenajate, vor fi amenajate noi locuri de parcare. În zona centrală, din cauza extinderii zonei pietonale, parcările vor fi
amplasate ţinând seama de spaţiile disponibile şi de „acoperirea” zonei. O altă componentă importantă vor fi spaţiile pietonale şi pistele de
biciclete.
 
Având în vedere că cererea de locuri de parcare nu va scădea în anii următori şi că se impune creşterea spaţiilor dedicate pietonilor şi bicicliştilor în dauna locurilor de parcare de pe carosabil, e necesar să se
construiască noi locuri de parcare în afara carosabilului. Ţinând seama de costurile ridicate ale terenurilor în zona centrală, suprafeţele reduse ca număr şi suprafaţa unde s-ar putea amenaja noi locuri de parcare şi terenurile disponibile,
este mai economic să se construiască pe verticală decât pe orizontală. În condiţiile în care un metru pătrat de spaţiu de parcare costă dublu într-o parcare subterană faţă de una supraterană, acolo unde este posibil se vor construi parcări supraterane.
 
În condiţiile în care aceste parcări au un front vizibil la stradă, acesta va fi amenajat în aşa fel încât să aibă funcţiuni de birouri sau comerciale cel puţin la parterul faţadei, atât pentru a îmbunătăţi aspectul stradal, cât şi pentru amortizarea mai rapidă a acesteia. Construirea parcărilor în afara străzii implică cheltuieli semnificative. Se va analiza posibilitatea unor parteneriate public-private pentru construirea şi operarea parcărilor. Chiar dacă
parcările ar putea fi operate în sistem privat, autoritatea locală va păstra posibilitatea de a influenţa structura tarifară. Semnalizarea clară şi ghidajul către fiecare parcare, amplasate pe străzile din vecinătatea parcării vor ajuta şoferii să
localizeze rapid parcarea.

Citeste si:  ŞANTAJUL DECENIILOR în politică. UN GREU dintr-un PARTID ISTORIC este CONTROLAT DE SERVICII. Tăriceanu l-a numit fără rezerve

Reglementarea parcărilor. Politici tarifare

 
Nivelul optim pe care Primăria Constanţa îl urmăreşte să-l atingă în anii următori este ca la 8-10 locuri de parcare să existe 1-2 locuri libere, ceea ce reduce timpul de căutare a unui loc de parcare. Tarifele de parcare stabilite pe stradă pe locurile cu durată limitată vor avea în vedere menţinerea la un nivel care să genereze acest raport şi care să reflecte valoarea reală a pieţei. Gestionarea parcărilor fără un preţ corect nu va ajuta oraşul,
deoarece furnizarea de locuri de parcare gratuite reprezintă un stimulent pentru utilizarea autoturismului, iar numărul celor care vor circula cu autoturismul va continua să crească. Parcarea pe stradă în zona centrală va fi organizată pe două
zone (marcate distinct cu vopsea de culori diferite), astfel: parcare mai scumpă pentru şederi pe termen scurt (două ore) în centru şi în zonele cu cerere mare de parcare, înconjurată de un inel de parcări cu preţuri mai scăzute pentru şederi pe termen mai lung. În paralel, serviciul de transport public va fi dezvoltat în continuare, urmărindu-se o frecvenţă şi o acoperire bună.
 
În funcţie de evoluţia cererii de parcare, se va putea introduce şi a treia zonă de parcare în zonele cu cerere foarte mare. În această zonă, tarifele de parcare vor fi mai mari şi durata de parcare va fi mai scurtă. Astfel că va fi necesar elaborarea unui regulament care să instituie etapizat tariful exponenţial pe zone de interes, perioada alocată parcării, modalitatea de plată (tichete, abonamente, alte facilităţi sau măsuri corective, de exemplu: abonamentul standard pentru rezident se va limita la o maşină pe familie. Pentru a doua maşină tariful va fi dublu etc.).
 
Tarifele de parcare de pe stradă vor fi stabilite în aşa fel încât în acelaşi interval orar să fie mai ridicate decât tarifele din parcările din afara carosabilului, în aşa fel încât ultimele să devină mai competitive. Aceste măsuri descurajează blocarea locurilor de parcare o perioadă mai lungă de timp şi generează mai multe locuri disponibile de-a lungul unei zile. Politicile tarifare adecvate pentru parcarea pe stradă vor fi corelate cu măsurile de centralizare şi
limitare a locurilor de parcare din afara străzii, cu stimularea modurilor de transport alternative, în aşa fel încât să contribuie la o calitate ridicată a vieţii în
comunitatea noastră.
 
Proiectarea străzilor din zonele aglomerate şi zona istorică pentru un spaţiu urban de calitate
 
Zona centrală a fost ocupată de maşinile parcate şi de cele aflate în trafic. Străzile exclusiv pietonale sunt strada Ştefan cel Mare (între strada I.Gh.Duca şi bd.Tomis), bd. Tomis (de la strada Traian către piaţa Ovidiu) şi promenada Mamaia. Alături de celelalte măsuri adoptate în ultimii ani, urmărim punerea în practică a unei serii de măsuri care să schimbe aceste aspecte şi să îndrume
populaţia către transportul alternativ (transportul în comun, utilizarea bicicletelor etc.).
 
Se are în vedere susţinerea economiei locale, crearea unui mediu plăcut pentru oameni, regenerarea centrului istoric al oraşului şi ajungerea la un trafic fluent, reducând perioadele de congestie.
Administrarea parcărilor va fi parte a sistemului de transport integrat realizându-se în baza unui regulament de utilizare a parcajelor, tarifarea exponenţială a locurilor de parcare programată pe etape de implementare a acestor taxe având la bază următoarele obiective: o zonă centrală dedicată turiştilor, rezidenţilor în special la nivel pietonal
(obiectiv de atins pe termen mediu) şi un centru istoric dedicat în exclusivitate pietonilor (obiectiv de atins pe termen scurt).
Citeste si:  C.T. Popescu: Firea n-a crezut că va fi executată în halul ăsta. Funcţiile i-au fost luate aşa cum i-au fost date

La întocmirea proiectelor se va ţine seama de următoarele elemente: viteza adecvată pentru traficul urban în zona centrală, proiectarea
tramei stradale din zona centrală va avea în vedere influenţarea comportamentului şoferilor în vederea reducerii vitezei, contribuind la creşterea
nivelului de siguranţă a pietonilor. Facilităţile de control ale vitezei vor fi prevăzute, de la început, în structura străzii: alternarea grupurilor de parcări, câte 3 – 5 în fiecare grup, pe cele două laturi
ale străzilor înguste va acţiona ca un obstacol şi va încetini viteza maşinilor, forţându-le să urmărească strada curbilinie creată de maşinile parcate; pe străzile unde pietonii sunt în număr mare, trecerile de pietoni vor fi amenajate la nivelul trotuarului, înălţat, favorizând pietonii şi acţionând ca un
limitator de viteză.

Parcările vor fi îndepărtate de lângă intersecţii pentru a mări vizibilitatea pentru autovehicule şi pentru siguranţa pietonilor. Până în anul 2025, o dată cu reproiectarea străzilor din zona centrală respectând cerinţele de mai sus, se vor crea zone „Tempo 30”, cu scopul de a face străzile mai „liniştite”, prin limitarea vitezei la 30 km/h.

Străzi pentru oameni – proiectarea străzilor se va face punându-se accentul pe interacţiunea dintre oameni. Proiectarea prospectelor stradale va
încuraja acest lucru prin crearea de spaţii unde copiii se pot juca, oamenii se pot plimba şi pot dialoga/ socializa, pot contempla clădirile şi pieţele, se pot odihni, unde se pot organiza evenimente şi alte activităţi în condiţii de siguranţă.
 
Pentru ca aceste aspecte să se petreacă, circulaţia autoturismelor nu va trebui să primeze la nivelul zonei centrale şi implicit la nivelul zonei istorice. Spaţiile pietonale vor fi extinse în pieţe şi pe toate străzile din centrul istoric. Trotuarele
vor fi lărgite. În tot centrul se va avea în vedere posibilitatea deplasării pe jos, fără nici o piedică. Această măsură va stimula afacerile din centru, pentru că magazinele şi unităţile de alimentaţie publică cu spaţii pentru pietoni generează
mai multe venituri.
 
O reţea de piste de biciclete va asigura legătura dintre pista amplasată de-a lungul bd. Tomis cu celelalte bulevarde (implicit cu celelalte zone din oraş – cartiere rezidenţiale), pieţe şi piaţete. Se vor studia şi reglementa măsuri pentru fluidizarea accesurilor în şcoli. Intersecţiile vor fi concepute luând în considerare, în primul rând, nevoile pietonilor.
 
Plafonarea locurilor de parcare în zona centrală – Constanţa va avea în vedere menţinerea actualului număr de parcări. În acest sens se va urmări
respectarea unui plafon de locuri de parcare în zona centrală şi centrul istoric. Această strategie va permite îmbunătăţirea şi extinderea zonelor pietonale şi crearea de noi piaţete publice. Parcarea în afara străzii ar urma să asigure în anii următori peste 40% din spaţiile de parcare din zona centrală.
 
 
 
 

Join the LARGEST XXX Cam Site
Vezi orice post tv live de pe telefon sau tableta

No comments yet.

Leave a Reply

  1. Home page
  2. Horoscop politic 2019, Cristina Demetrescu despre Dăncilă, Dragnea, Iohannis
  3. Cum sa faci 10000 de euro pe luna ?
  4. Cum poti vedea filme direct din torent fara sa le descarci, plus cum poti accesa site-urile restrictionate
  5. E mai bine sa spui ceea ce simti si sa regreti pe moment,decat sa nu o faci si sa regreti o viata…
  6. Proxeneta de lux la doar 14 ani si venituri de peste 100.000 euro pe luna
  7. A murit Edith Gonzales, una dintre cele mai cunoscute vedete de telenovele, îndrăgită de publicul din România
  8. Cutremurător! ASTROLOGUL vedetelor din ROMÂNIA lansează profeția DUREROASĂ: ‘Se va omorî... Destinul va dărâma tot din temelii’