Suspendarea din funcţie a Presedintelui Romaniei

Conform constitutiei Romane in vigoare, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis ar fi trebuit suspendat de mult si ce este mai important, daca se tinea cont de aceasta, nu trebuia lasat sa candideze pentru functia de Presedinte al Romaniei.

Art. 95 – Suspendarea din funcţie (1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. (2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui. Art. 96 – Punerea sub acuzare (1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă trădare. (2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată de majoritatea deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. (3) De la data punerii sub acuzare şi până la data demiterii Preşedintele este suspendat de drept. (4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
 
Citeste si:  SENAT: Procedura de urgenta pentru proiectul legii pensiilor - Politica - Ziarul BURSA
Carmen si Klaus Iohannis Cat despre sotia acestuia Carmen Iohannis in constitutia romaniei nu scrie nicaieri ca aceasta ar beneficia de Imunitate, lucru care ar permite punerea acesteia sub acuzare pentru acuzatiile grave care i se aduc.
Art. 84 – Incompatibilităţi şi imunităţi (1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată. (2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile Art.ui 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător.   Art. 72 – Imunitatea parlamentară (1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. (2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.
 
Citeste si:  Razboi Live intre Anonymous si ISIS
Conform textului de mai jos Fortele Armate Romane nu poti fi controlate de grupuri sau organizatii straine. Atunci ma intreb, de ce Klaus Iohannis a cedat controlul a peste 45% din Fortele Armate Romane unor Organizatii Straine?
Art. 118 – Forţele armate (1) Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii. (2) Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică. (3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi celorlalte componente ale forţelor armate stabilite potrivit legii. (4) Organizarea de activităţi militare sau paramilitare în afara unei autorităţi statale este interzisă. (5) Pe teritoriul României pot intra, staţiona, desfăşura operaţiuni sau trece trupe străine numai în condiţiile legii sau ale tratatelor internaţionale la care România este parte.   Art. 2 – Suveranitatea (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. (2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.
 
Citeste si:  Legea Curtii de Conturi, neconstitutionala - Politica - Ziarul BURSA
Conform Art. 31 oricare dintre voi poate cere informatii despre dosarele, activitatile cuplului Carmen si Klaus Iohannis, atat timp cat acestea nu sunt calsificate ca Secret.  Instituatia la care va adresati trebuie sa mentioneze motivul pentru care au fost clasificate ca Secret.  
Art. 31 – Dreptul la informaţie (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. (3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. (4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. (5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin lege organică.
Informatii cum sunt clasificate documentele gasiti aici: http://www.orniss.ro/ro/585cap2.html http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/182-2002.php http://www.universuljuridic.ro/ordin-1953-c-2015-ghidul-de-clasificare-a-informatiilor-secrete-de-stat-si-secrete-de-serviciu-emise-de-anp/   KLAUS Acestea sunt doar cateva informatii care sunt disponibile oricui care vrea sa le citeasca. Orice persoana sau Institutie din Romania daca ar respecta legile si Constitutia, ar trebuie sa puna imediat sub acuzare Presedintele Romaniei si sotia acestuia. Singura solutie este sa schimbam toata clasa politica din Romania, dar cu cine? Cititi integral Constitutia Romaniei aici: http://www.constitutiaromaniei.ro/textul-integral/    
Vezi orice post tv live de pe telefon sau tableta

One Response to “Suspendarea din funcţie a Presedintelui Romaniei”